Tektit není pozemského původu

Pro většinu z vás není žádným tajemstvím, že na zemský povrch dopadají meteority různé velikosti. Obvykle se jedná o drobné valouny, které prošly po průletu atmosférou jistou metamorfózou neboli proměnou. Změnila se jejich vnitřní struktura a tím jsou pro pozemšťany nesmírně lákavým cílem. Meteoritům, které nacházíme na zemském povrchu, se souhrnně říká Tektity. Ty však mohou mít velmi odlišné názvy, zejména dané místem nálezu, kupříkladu ve střední Evropě se jedná převážně o Vltavíny.

Neskutečnost Vesmíru

Věříte-li v posmrtný život a v mimozemské civilizace, nebude pro vás zatěžko přijmout fakt, že také existuje telepatická komunikace. Velmi důležité je však rozlišovat, s jakými bytostmi se chcete spojit, protože mimozemské civilizace mohou být láskyplné a přátelské, ale také negativně naladěné, se zlými úmysly. Tektit je minerál, který vám připomene nekonečnost Vesmíru a také hlubokou moudrost a pravdu, kterou má zakotvenou ve svém srdci každý z nás, a sice že jsme součástí jednoho celku, a že by mezi lidmi měla panovat spolupráce a vzájemná úcta, podpora a empatie.