Poznejte svůj rodokmen

V současné rychlé době se zaměřujeme především na přítomnost a každodenní realitu. Je však dobré být ve svém okolí a ve společnosti dobře zakotven, napomoci tomu může i hrdost na vlastní původ, na místa a hlavně osoby, z nichž pocházíme. Rodokmeny nám přehlednou formou prezentují jména našich předků, místa, na nichž se narodili a zemřeli. To vše můžeme podat přehlednou elegantní a reprezentativní formou až po několik generací nazpět. Sledovat můžeme linii otcovskou, nebo přidat i předky z matčiny strany. Díky propracovanosti historických pramenů, současných archivů a matrik jsou všechny informace dostupné tomu, kdo ví, kde je hledat.

Nechte své předky promluvit

Poznejte, kudy vedla Vaše pokrevní linie dlouho před Vaším narozením, odkud pocházel http://www.sbazar.cz/kakhandmade/detail/2357821-nabizim-prehlednou-mluvnici-cestiny-pro-zs- například Váš praděd i jeho otec, kde přišli na svět lidé, jejichž genetický kód předcházel tomu Vašemu. Dozvíte se tak něco nového nejen o svých příbuzných, ale také o sobě. Nezapomínejte na minulost, která formovala nejen Vás. Na základě dochovaných zdrojů Vám sestavíme přehled Vašich předků.