Jak snáze sehnat práci?

Pokud chce dnes někdo uspět na trhu práce, musí mít zaměstnavatelům co nabídnout. Musí být schopný zvládat vybranou profesi a musí být zároveň lepší než jeho sokové, kteří se o zvolené místo ucházejí též. A proto chodíme do různých škol. A to nejenom zamlada, ale i později, třeba abychom tam absolvovali nějaké ty rekvalifikační kurzy. A protože na tom nezaměstnaní nejsou finančně příliš dobře, je možné využít i rekvalifikační kurzy nabízení úřady práce a těmito i hrazené. Člověk si to v takovém případě nemusí platit, a přesto získá novou naději na uplatnění, má naději uspět i v jiném než dosavadním oboru.

Kdy je kurz zadarmo

Což si ale pochopitelně žádá splnění daných podmínek. Nic není zadarmo, ani rekvalifikační kurzy, jež má takto člověk zadarmo. Zájemce tu musí být v první řadě evidován úřadem práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání a dále musí také splňovat vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a výkon profese, na niž je tento kurs zaměřen, musí být zdravotně způsobilý. A také musí být podobná rekvalifikace potřebná a musí skýtat naději na uplatnění v následném zaměstnání v oboru. A pokud je tu tato možnost, je záhodno ji využít. Protože bez práce (a leckdy tedy i rekvalifikace) nejsou koláče.